• https://www.zivella.com/covid-19-sonrasi-toplanti-mahalleri/

  COVID-19 SONRASI TOPLANTI MAHALLERİ

  COVID-19 SONRASI TOPLANTI MAHALLERİCovid -19 salgınının bütün dünyayı etkisi altına alması ile beraber günlük hayatımıza yeni bir kavram daha girdi: ‘PANDEMİ’. İnsanoğlunun hayatında ilk çağlardan bu yana salgın hastalıklar hep var oldu ve bu hastalıklar mimari kurguların da yeniden ele alınmasına sebep oldu. Bir dönemin salgın hastalığı olan ‘Kolera’ya tedbiren kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi gibi…

  Günümüzün neredeyse yarısını geçirdiğimiz mahaller olan ofislerimizde ‘Teknolojik Binalar’ adı altında, insanoğlunun hava gibi, güneş gibi esasında temel gereksinimlerinden ne kadar da uzak kaldığını; doğal havalandırmadan yoksun, güneş ışığından yeteri kadar yararlanılmayan bu binalar içerisinde nasıl hapsolduğumuzu bizlere küçücük bir virüs ‘Hayati Tehlike’ sinyali ile hatırlattı. Hal böyle olunca, sokağa çıkma yasaklarının ardından sosyal mesafenin korunması koşulu ile normalleşmenin başladığı şu günlerde ofis çalışma ortamlarının da yeniden sorgulanması, kurgulanması kaçınılmaz hale geldi.

  Günümüzün neredeyse yarısını geçirdiğimiz mahaller olan ofislerimizde ‘Teknolojik Binalar’ adı altında, insanoğlunun hava gibi, güneş gibi esasında temel gereksinimlerinden ne kadar da uzak kaldığını; doğal havalandırmadan yoksun, güneş ışığından yeteri kadar yararlanılmayan bu binalar içerisinde nasıl hapsolduğumuzu bizlere küçücük bir virüs ‘Hayati Tehlike’ sinyali ile hatırlattı. Hal böyle olunca, sokağa çıkma yasaklarının ardından sosyal mesafenin korunması koşulu ile normalleşmenin başladığı şu günlerde ofis çalışma ortamlarının da yeniden sorgulanması, kurgulanması kaçınılmaz hale geldi.

  Öyle görünüyor ki yeni ofislerde teknolojik altyapı, sosyal mesafenin korunabildiği mekanlar, açık hava ile bağlantılı, gün ışığından yararlanılan, güvenli giriş çıkışı sağlanmış sağlıklı çalışma ortamları, tasarımın temel kriteri olacak. Her ne kadar teknolojinin imkanlarından üst düzeyde faydalanan şirketler, çalışanlarına en azından belli günler veya saatlerde evden çalışabilme olanağı sunarak ofiste aynı anda çalışanları belli bir sayıda tutabilecek olsalar da ya da geniş mahallerle sosyal mesafeyi sağlayabilseler de bireysel etkileşim gereksinimi devam edecek. Bu sebeple özellikle bu etkileşimin en çok gerçekleşeceği ‘Toplantı Mahalleri’nde olmazsa olmaz yeni gereksinimler gözden kaçmamalı.

  Hijyen Ekipmanları – Sterilizasyon ve İzleme 

  Ellerin sık sık dezenfekte edilmesi, yüzeylerin sık sık temizlenmesi gibi hijyen koşullarının sağlanması, bilhassa birlikte çalışmayı zorunlu kılan toplantı mahallerinde çok önemli. Hijyen ekipmanlarının sürekli ulaşılabilir olması, toplantı öncesi ve sonrası mahalin sterilizasyonunun düzenli bir şekilde yapılması gerekmekte. Ortamdaki hava kalitesinin ve mikrop ölçümlerinin yapılması ve hatta bir ekranda düzenli izlenebiliyor olması katılımcıların psikolojik konforu açısından da mühim. 

  Temas Yüzeyini Minimuma İndirmek 

  Akıllı mekanizmalar ile ofis içi temas yüzeyini minimuma indirmek mümkün. Hem mobilyanın kullanım zamanı dışında kapladığı alanın azalması ile genel alanda genişlik, dolayısı ile sosyal mesafeyi arttırmaya olanak sağlaması açısından hem de kullanım dışı zamanlarda virüs- bakteri barındırma potansiyelinin düşmesi açısından önemli. 

  Temizlenebilir Yüzeyler

  Mobilya veya inşaatta kullanılan bitiş malzemeleri sık sık temizlenmeye, alkol ile temasa uygun malzemelerden seçilmelidir. Ofislerde önemli tasarım kriterlerinden biri de akustik performanstır. Bir ürünün akustik performansının artmasını sağlayan porlu yüzeyler ürünün temizliği açısından zorluklara sebep olur. Bunların yerine ses yalıtımını sağlayacak kumaşlarla kaplı paneller tercih edilebilir.

  StandardizasyonCOVID-19 SONRASI TOPLANTI MAHALLERİ

  Resmi kurumlar tarafından belirtilen sosyal mesafe, 1.5- 2m, uzun süren toplantılar ve bilhassa doğal havalandırma ve güneş ışığından mahrum mahaller için yeniden hesaplanmalı, mahalin alan ve hacmine göre o toplantıya katılacak kişi sayısı ve oturma mesafesi standardize edilmelidir. Yine aynı standardizasyon mekanın fiziksel kriterlerine ve kişi sayısına göre toplantı süresi için de belirtilmelidir. Temassız Teknoloji ve Video Konferans  Teknolojiyi iyi kullanan şirketler bazı toplantılarını uzun zamandır video konferans sistemi ile yapıyorlar ve zamandan ciddi tasarruf sağlıyorlardı. Pandemi dönemi hepimize gösterdi ki zaman ve mekan mefhumu olmadan da bir çok karar, sunumlar teknolojik imkanlar sayesinde alınabilir ve yapabilir. İşler böyle de yürüyor…

  İklima ŞENOL GÖNENÇ

  Y. Mimar

  İklima Şenol Mimarlık Kurucusu